Hjem

Papers for Stein Inge Morisbak:

Institutt for Informasjonsvitenskap:

Agents for Case-based Software Reuse (.ppt) Recent Object Oriented Trends Symposium (ROOTS 2001 invitert presentasjon), Bergen, 14 - 16 Mai 2001.
Agents for Case-based Software Reuse (Abstract) Stein Inge Morisbak og Bjørnar Tessem, Applied Artificial Intelligence, Vol: 15, No: 3, Side: 297-332, Taylor and Francis Ltd, London, Mars 2001.
The Road to ASCRARAD (.ps) (.pdf) Hovedfagsoppgave, ISBN : 82-8088-125-5 (elektronisk ISBN).
Samarbeidende CBR-agenter Semesteroppgave "Kunstig intelligens".
Virtual University Semesteroppgave "Social and Psychological Aspects of Information Systems Design".

Filosofisk Institutt:

Med en eksistensiell innstilling (Sartre og de Beauvoir) Mellomfag hjemmeeksamen.
Descartes og Spinoza: Om Substansen Grunnfag hjemmeeksamen.
Spinoza Grunnfag seminaroppgave.
Woo Hoo!Sist oppdatert 29.09.2004 av SIM.