Hjem

CURRICULUM VITAE

Cand. polit. med hovedfag fra Institutt for Informasjonsvitenskap, UiB

Stein Inge Morisbak

Født 2. oktober 1974 - Adresse: Lunavegen 6, 5519 Haugesund - tlf: 909 64 372


UTDANNELSE

Universitetet i Bergen (1995 - 2000)

YRKESERFARING

Haugaland Kraft AS

Bekk Consulting

NorgesGruppen Data: EDB Fellesdata: EDB Business Consulting: Institutt for Informasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen: Filosofisk institutt,Universitetet i Bergen: Studentsamskibnaden i Bergen:

STIPENDER OG LEGATER


ORGANISASJONSVERV

Studentersamfunnet i Bergen (høst-1995 til vår-1997):

SPRÅKKUNNSKAPER

INTERESSER


Woo Hoo!SIM